Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 maja 2022 r., imieniny Iwony, KryspinaKontener mieszkalny w gminie Zabrodzie

(Zam: 02.11.2021 r., godz. 12.20)

Spółdzielnia Socjalna „Integracja” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zabrodziu oraz gminą Zabrodzie postanowiła wesprzeć osoby potrzebujące i pozbawione dachu nad głową.Kontener mieszkalny ma być istotnym narzędziem wsparcia socjalnego odpowiadającego na potrzeby lokalnej społeczności, a w szczególności osób doświadczających sytuacji kryzysowych wynikających ze zdarzenia losowego czy kryzysu bezdomności. Kontener posiada podłączenie do prądu, wody oraz piecyk umożliwiający ogrzewanie i gotowanie.
Sytuacje losowe, straty materialne i emocjonalne z nimi związane są bardzo obciążające. Zapewnienie mieszkańcom w tych trudnych chwilach szybkiej i nieodpłatnej pomocy mieszkaniowej umożliwi im odbudowę poniesionych strat, będzie dawało poczucie bezpieczeństwa, ułatwi  powrót do samodzielności, a w odniesieniu do lokalnej społeczności obniży procent osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dodatkową wartością tej formy pomocy mieszkańcom jest mobilność takiego kontenera i możliwość ustawiania go
w zależności od potrzeby. Działanie to było możliwe dzięki zwycięskiemu projektowi Spółdzielni Socjalna „Integracja” zgłoszonemu w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl
Źródło: zabrodzie.pl

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl