Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 maja 2022 r., imieniny Iwony, KryspinaSzkolą mieszkańców

(Zam: 28.10.2021 r., godz. 14.34)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło po raz kolejny realizuje zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego „Bezpieczeństwo ponad wszystko - cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.Środki na jego realizację pozyskało w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez samorząd województwa mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”, zadanie: "Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców". W wyniku tego przedsięwzięcia szkoli dorosłych i młodzież klas ósmych z całej gminy. W sumie 180 osób uczestniczy w wykładach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy uczą się właściwego zachowania w ruchu drogowym oraz podnoszą swoje kompetencje w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, wypracują mechanizmy odpowiedniego zachowania na miejscu wypadku. Będą bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego, gdyż zasadniczym celem zajęć jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg. Dodatkowo wszyscy otrzymują opaski LED poprawiające widoczność na drodze. Dla młodzieży biorącej udział w projekcie zostanie zorganizowany konkurs wiedzy z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W konkursie wezmą udział 5 - osobowe reprezentacje szkół.
Oprac. J.P.
Źródło: dlugosiodlo.pl


Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl