Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaMagiczny Ogród Zmysłów w Porębie

(Zam: 27.10.2021 r., godz. 18.10)

Na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Porębie powstał niezwykły Magiczny Ogród Zmysłów – ogród sensoryczny dla społeczności gminy Brańszczyk.Ogród zmysłów będzie służyć młodym i starszym mieszkańcom. Jego głównym celem jest pobudzenie zmysłów i działanie uspokajające. Jednym z elementów ogrodu jest ścieżka sensoryczna wykonana z materiałów o różnej fakturze, temperaturze oraz sypkości nawierzchni np. szyszki, mech piasek, kamyki. W ogrodzie znajdują się również rośliny oddziałujące na zmysły węchu i wzroku m.in. mięta, tymianek. Ponadto umieszczone są tablice edukacyjne: lekcja dendrologii, ptasi zegar, a także gra strategiczna - kółko i krzyżyk. Dodatkowo, zamontowane zostały ławki. Przewodnią ideą ogrodu sensorycznego jest pobudzenie wszystkich zmysłów, zwłaszcza u uczniów wymagających dodatkowej stymulacji - osób z autyzmem lub nadwrażliwością bodźcową. Dodatkowym atutem nowej inwestycji będzie także integracja społeczeństwa - to kolejne miejsce, w którym mieszkańcy mogą wspólnie spędzać czas.
„WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.
Oprac. J.P.
źródło. branszczyk.pl

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl