Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaWspólnie dla turystyki

(Zam: 27.10.2021 r., godz. 15.24)

Gmina Wyszków i powiat wyszkowski wspólnie z sąsiednimi samorządami będą podejmować działania na rzecz efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego naszego regionu.Burmistrz Wyszkowa i wicestarosta powiatu wyszkowskiego na zaproszenie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza” i starosty powiatu legionowskiego uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym tworzenia ponadlokalnych strategii rozwoju. Dokument, który miałby powstać w wyniku współpracy, wyznaczy kierunki rozwoju, będzie także podstawą do aplikowania o środki zewnętrzne. Niewykluczone również, że współdziałanie doprowadzi do powstania sformalizowanych partnerstw w postaci chociażby stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. Jak podkreśla Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski „Wspólnie możemy więcej. Wydaje nam się, że duże działania obejmujące kilka gmin będą premiowane przy okazji podziału środków zewnętrznych”. Wicestarosta Leszek Marszał dodaje: „Widać chęć zaangażowania wśród samorządowców. Wspólne działanie może przynieść wiele dobrego dla lokalnych społeczności”.
Źródło: Urząd Miejski w Wyszkowie
Fot. Powiat Legionowski


Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl