Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 października 2021 r., imieniny Darii, Ingi

Wsparcie dla uczniów

(Zam: 13.10.2021 r., godz. 10.21)

Do 22 października do godz. 16.00 Urząd Gminy w Rząśniku przyjmuje od mieszkańców oświadczenia dotyczące udziału w programie Polska Cyfrowa.Gmina Rząśnik planuje złożyć wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o grant na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR z Rząśnika. W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup sprzętu (komputer stacjonarny, laptop lub tablet) oraz dostęp do Internetu.
Mieszkańcy Rząśnika zainteresowani projektem powinni złożyć oświadczenie (dostępne na rzasnik.pl) w biurze podawczym Urzędu Gminy w Rząśniku do 22 października 2021 r. (do godz. 16.00) do pokoju nr 16a.
Osoby uprawnione do otrzymania wsparcia powinny spełniać następujące kryteria:
- dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 - dziecko jest członkiem rodziny w której krewni w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni byli zatrudnieni niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,
- dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Gmina prosi o dołączenie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w  PPGR.
Zainteresowani składają dokumenty:
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych
- załącznik  (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej),
- załącznik (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie)
 - oświadczenie o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług dostępu do internetu.  
Oprac. J.P.
 

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl