Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 maja 2020 r., imieniny Jana, Juliusza

18 mln dotacji dla Brańszczyka

Ikona
(Zam: 21.06.2011 r., godz. 11.18)

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trzcianka i
Niemiry oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance” znalazł się w gronie czterech dużych projektów, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają unijne wsparcie. Całkowita wartość projektu wynosi 24 884 880,21 zł z czego dofinansowanie z UE wyniesie 18 030 592,45 zł.

Stosowna umowa z tej sprawie została podpisana 9 czerwca przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, wicemarszałka Marcina Kierwińskiego oraz wójta gminy Brańszczyk Mieczysława Pękula i skarbnik Ewę Mróz. Projekt gminy Brańszczyk, w ramach którego będzie realizowana inwestycja wodno-kanalizacyjna, został uznany za bardzo istotny.
– W tym zakresie potrzeby na Mazowszu są ciągle bardzo duże, więc cieszy nas każdy taki projekt – powiedział wicemarszałek Kierwiński.

Zgodnie z założeniami projektu do końca 2013 r. w Trzciance wybudowana zostanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Oprócz tego, blisko 1000 mieszkańców Trzcianki i Niemir zyska dostęp do systemu kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu wybudowany zostanie system kanalizacji o długości około 15 km, z którego korzystać będzie 240 gospodarstw domowych na terenie Trzcianki i Niemir. Jest to pierwszy etap budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. W dalszym etapie planuje się budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Białebłoto-Kobyła, Białebłoto-Kurza, Białebłoto-Stara Wieś, Nowa Wieś, Budykierz, Knurowiec. Ponadto w Trzciance wybudowana zostanie mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków oraz osiem przepompowni. Będzie to trzecia oczyszczalnia na terenie gminy. Projekt obejmuje wiele dodatkowych działań. W ramach inwestycji powstanie także półkilometrowy odcinek drogi prowadzący do oczyszczalni. Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie obiektu powstaną również przyłącza wody, linia napowietrzna, słupowa stacja transformatorowa oraz przyłącze energetyczne do zasilania oczyszczalni.

D.L.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl