Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 czerwca 2022 r., imieniny Łucji, WilhelmaProgram współpracy do konsultacji

(Zam: 14.09.2021 r., godz. 10.29)

Wydział promocji Urzędu Miejskiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wyszków z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.Jak informuje Urząd Miejski, „Jest to najważniejszy dokument wpływający na obszar współpracy Burmistrza Wyszkowa z sektorem pozarządowym. Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w bieżącym roku. Dokument projektu uchwały w tej sprawie wraz załącznikami został udostępniony na stronie www.wyszkow.pl (zakładka NGO -> Ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń UM przy pok. 115.”.
Uwagi do projektu programu należy zgłaszać na specjalnym formularzu zgłoszeń osobiście, pocztą na adres: Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Urząd Miejski w Wyszkowie, aleja Róż 2, 07-200 Wyszków (z dopiskiem: KONSULTACJE Z NGO), e-mailem na adres gmina@wyszkow.pl (do wiadomości: bartlomiej.stan@wyszkow.pl). Urząd przyjmuje uwagi do 1 października 2021 r.
22 września o godz. 16.00 odbędą się ustne konsultacje on-line (link do platformy ZOOM w dniu konsultacji dostępny będzie w zakładce „Dialog z mieszkańcami” na stronie www.wyszkow.pl).
Projekt programu, formularz, program współpracy w 2021 r.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl