Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 maja 2020 r., imieniny Jana, Juliusza

Budżet na tak

(Zam: 21.06.2011 r., godz. 11.25)

Wójt gminy Rząśnik jednogłośnie otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2010 r. Choć brawa usłyszał Paweł Kołodziejski, większość planu wydatków i dochodów w ubiegłym roku zrealizował jego poprzednik Jan Kozon.

Budżet pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa i komisja rewizyjna Rady Gminy. Radni jednogłośnie przyjęli zarówno sprawozdanie finansowe, jak i udzielili wójtowi absolutorium.
- Dziękuję za jego przyznanie, choć w realizacji tego budżetu mam może jedynie pięć procent udziału. Absolutorium pozwala przejść do dalszych etapów pracy – powiedział wójt Paweł Kołodziejski, który w ubiegłorocznych wyborach samorządowych pokonał dotychczasowego wójta Jana Kozon.

Na sesji 14 czerwca skarbnik gminy Bożena Koch zaprezentowała dane dotyczące realizacji budżetu w 2010 r., m.in. wykonane w tym czasie inwestycje, w tym budowę ul. Rataja w Rząśniku, drogi w Dąbrowie, Wólce Folwarku, ciągu pieszo-rowerowego na terenie byłego PGR-u, modernizację oczyszczalni ścieków w Rząśniku. Budżet gminy zamknął się ponadmilionowym deficytem. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Soliwoda podkreślił jednak, że gmina nie przekroczyła dopuszczalnych wskaźników zadłużenia.

Wójt zwrócił uwagę na nowe rozporządzenie ministerstwa finansów, które jego zdaniem, utrudnią konstruowanie budżetu i absorpcję środków zewnętrznych. Jednocześnie podkreślił, że unijne pieniądze na niektóre działania się kończą. Wspomniał o złożonym wniosku na dofinansowanie szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców gminy.

J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl