Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 października 2021 r., imieniny Darii, Ingi

Zawody spinningowe w Popowie

(Zam: 01.09.2021 r., godz. 11.42)

Do 2 września zainteresowani mogą zgłaszać się do udziału w Zawodach Spinningowych o Puchar Gminy Somianka.Na zawody zapraszają wójt gminy Somianka, starosta powiatu wyszkowskiego, Sanktuarium Matki Bożej Boże Popowskiej oraz Zarząd Koła PZW Nr 88 Wyszków. Odbędą 5 września w Popowie Kościelnym. Zapisy w sklepach wędkarskich do 2 września.
Zawody zostaną rozegrane w jednej pięciogodzinnej turze, Junior 16-18 lat - 5 zawodników.

Program Zawodów:
godz. 5.00 - zbiórka zawodników w Popowie nad rzeką Bug przy Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej,
godz. 5.15 - zapoznanie z regulaminem zawodów,
godz. 5.30 - wyjście na łowisko,
godz. 6.00 - rozpoczęcie zawodów,
godz. 11.00 - zakończenie zawodów,
godz. - 11.15 ostateczne zgłoszenie się do komisji sędziowskiej.
godz. 12.00 poczęstunek, ogłoszenie wyników; wręczenie pucharów i nagród odbędzie się w Popowie na placu kościelnym.

Nagrody:
Senior – za 1, 2, 3 miejsce puchary i nagrody,
Junior - za 1, 2, 3 miejsce puchary i nagrody.
nagroda za największą rybę.
nagrody losowane.

Uczestników obowiązuje posiadanie aktualnej karty wędkarskiej. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia oraz wpisanie się na listę obecności na zawodach. W imieniu uczestników niepełnoletnich formularz i oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny. Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.powiat-wyszkowski.pl lub w dniu zawodów u organizatora.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl