Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 18 sierpnia 2022 r., imieniny Bogusławy, IlonySprawdzają ilość odpadów

(Zam: 30.07.2021 r., godz. 13.28)

Gmina Długosiodło zbiera dane dotyczące ilości zalegających odpadów w gospodarstwach. Pozwoli jej to przygotować wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Samorząd chce skorzystać ze wsparcia w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Do dofinansowania kwalifikują się koszty transportu, odzysku oraz unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Zainteresowani rolnicy powinni wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Długosiodło wniosek zawierający niezbędne informacje o ilości posiadanych odpadów. Formularz wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Długosiodło, pokój nr 19. Termin składania - 31 sierpnia 2021 r.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez gminę Długosiodło dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl