Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 21 września 2021 r., imieniny Mateusza, Miry

Pozbędą się niebezpiecznych materiałów

(Zam: 23.07.2021 r., godz. 12.47)

Gmina Wyszków dostała dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest,.19 lipca samorząd dostał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Zakres zadania obejmuje usunięcie 107,15 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących od właścicieli nieruchomości z gminy Wyszków. Całkowita wartość zadania wynosi 42 860 zł, zaś przyznana dotacja 30 000 zł.
Od 2012 r. dzięki uczestnictwie w programach dotyczących usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, gmina Wyszków zutylizowała 249,60 Mg odpadów. Całkowita wartość zrealizowanych zadań wyniosła 885 118,66 zł, zaś wykorzystana dotacja to 726 666,12 zł.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl