Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyWsparcie na usuwanie odpadów

(Zam: 19.07.2021 r., godz. 11.01)

Urząd Miejski do 28 lipca przedłużył nabór wniosków dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wsparciem objęte może być usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań typu big bag. Złożone przez rolników wnioski będą dla urzędu stanowiły podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przewidywany termin odbioru odpadów to czerwiec 2022 roku.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem dofinansowania.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 29 743 77 04, elektronicznie pod adresem e-mail: odpady@wyszkow.pl lub osobiście w pokoju 126 Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl