Menu górne

Dziś jest 15 sierpnia 2022 r., imieniny Marii, MagdalenyOd 1 lipca można wnioskować o 300 plus

(Zam: 01.07.2021 r., godz. 10.01)

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Świadczenie z programu „Dobry Start” przysługuje w wysokości 300 zł - raz w roku - na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Obecnie wsparcie otrzymuje ok. 4,5 mln dzieci.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku. Składający wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS, muszą mieć profil na tym portalu. Profil można założyć samodzielnie przez Internet lub z pomocą pracowników ZUS. Pracownicy ZUS będą pomagali zainteresowanym osobom w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300+. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Poczta Polska oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisali też listy intencyjne, dzięki którym w wybranych placówkach Poczty oraz KRUS możliwe będzie uzyskanie pomocy w złożeniu wniosku o tzw. świadczenie 300+.

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Informacja pojawi się również w przypadku złożenia wniosku przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
Na wniosku – oprócz innych danych – trzeba podać numer rachunku bankowego, adres mailowy oraz numer telefonu (dane potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnego założenia profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS).
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl