Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 18 sierpnia 2022 r., imieniny Bogusławy, IlonyPodsumowanie w „Koperniku”

(Zam: 30.06.2021 r., godz. 12.54)

25 czerwca Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” zakończyło rok szkolny 2020/2021.O godzinie 9.00 uczniowie spotkali się z wychowawcami, odebrali świadectwa, dyplomy za pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, za udział w zawodach sportowych oraz konkursach przedmiotowych.
O godzinie 9.45 rozpoczęła się oficjalna część zakończenia roku szkolnego, w której wzięli udział wyróżnieni uczniowie i trójki klasowe.
Podczas uroczystości podsumowano pracę społeczności szkolnej, zostały wręczone nagrody za wysokie osiągnięcia w nauce oraz pożegnano uczniów klas trzecich Szkoły Branżowej I Stopnia.
Dyrektor CEZiU „Kopernik” Grażyna Kalinowska w przemówieniu krótko przedstawiła działania w roku szkolnym i życzyła wszystkim odpoczynku w wakacje. Głos zabrały również przewodnicząca Rady Rodziców Monika Bieżuńska i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Monika Koczara, które podziękowały dyrekcji, nauczycielom i pracownikom za owocną roczną pracę.

Uczeń trzeciej klasy Szkoły Branżowej I Stopnia Adrian Kaczyński w imieniu uczniów kończących szkołę podziękował dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za współpracę, opiekę i wsparcie podczas trzech lat nauki. Uczniom klasy trzeciej wielozawodowej zadedykowano piosenkę, którą wykonali Weronika Fedorczyk i Michał Murza.
Uczniowie klas mundurowych przygotowali dla Grażyny Kalinowskiej niespodziankę. Przeprowadzili krótki quiz wiedzy klas mundurowych.

W dalszej części uroczystości zostali nagrodzeni książkami i dyplomami uczniowie w kategoriach:
Nagroda Starosty - uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce
Karolina Borek
Michał Deluga
Daria Pękul
Bartosz Durka

Uczniowie wyróżnieni świadectwem z czerwonym paskiem:
Wiktoria Cichowska
Gabriela Książak
Paulina Głowacka
Oliwia Wierzchoń
Patrycja Królik
Magda Biernacka
Kacper Śledziak
Monika Koczara
Karolina Samsel
Milena Staśkiewicz
Klaudia Telak
Zuzanna Leder
Dawid Stosio

Uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5
Weronika Deptuła
Patrycja Kowalska
Sebastian Bordon
Katner Dawid
Jacek Siedlarczyk
Natalia Kowalczyk
Magda Wójcik
Olga Jusińska
Kinga Winczewska

Nagrody i dyplomy otrzymali również finaliści międzyszkolnego e-sportowego turnieju MCE Showndown 2021
Dawid Bloch
Jakub Pajka
Bartek Bieżuński
Mateusz Sośnicki
Marcin Rębała

Spotkanie podsumowujące rok szkolny zakończyło się występem Wiktorii Fedorczyk i Michała Murzy.
OrganizatorzyNapisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl