Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 września 2021 r., imieniny Franciszka, Justyny

Konsultacje w sprawie mieszkań chronionych

(Zam: 22.06.2021 r., godz. 10.33)

Do 7 lipca można zgłaszać uwagi do projektu uchwały w sprawie zasad odpłatności za pobyt mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia.Gmina zamierza uruchomić mieszkanie chronione treningowe dla osób niepełnosprawnych. Zaproponowała miesięczną opłatę za pobyt wynoszącą 1 tys. Zł, jednak osoby z niskimi dochodami będą mogły płacić 30 proc. tej stawki.

Projekt uchwały jest na stronie internetowej www.wyszkow.pl (zakładka NGO, ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ops.wyszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie. 

Uwagi do projektu uchwały należy zgłaszać na specjalnym formularzu zgłoszeń, który należy przesłać na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie: ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków (z dopiskiem: KONSULTACJE), na adres e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl (do wiadomości: k.kacpura@ops.wyszkow.pl) lub dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie do 7 lipca/

5 lipca w w godz. 16.00-17.00 odbędzie się otwarte spotkanie on-line na platformie ZOOM. Link do spotkania dostępny będzie 5 lipca na stronie www.wyszkow.pl w zakładce „Dialog z mieszkańcami” oraz na stronie internetowej www.ops.wyszkow.pl w zakładce „Aktualności”.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl