Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 września 2021 r., imieniny Franciszka, Justyny

Konkurs dla gospodyń

(Zam: 09.06.2021 r., godz. 07.09)

Już po raz trzeci samorząd województwa mazowieckiego szuka najlepszych i najaktywniejszych kół gospodyń wiejskich na Mazowszu. Zgłoszenia w konkursie przyjmuje do 25 czerwca.W konkursie „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich do wygrania są nagrody pieniężne. Pula to 30 tys. zł.
Do udziału w konkursie i zgłaszania aktywnych kół zachęca marszałek Adam Struzik.
– Na Mazowszu jest wiele prężnie działających kół gospodyń wiejskich. Ich członkowie to często osoby, wokół których toczy się życie kulturalne małych miejscowości. Nie tylko kultywują lokalne tradycje, ale aktywizują mieszkańców i organizują ciekawe wydarzenia dla lokalnych społeczności – podkreśla.

W konkursie nagradzana będzie działalność związana z rozwojem obszarów wiejskich na Mazowszu. Wykorzystanie środków unijnych, innowacyjnych technologii, turystyka na obszarach wiejskich, wykorzystanie dóbr kultury w rozwoju tych obszarów, rozwój rolnictwa ekologicznego, organizacja spółdzielczości oraz grup producenckich czy też aktywizacja społeczności lokalnych to działania, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonych kół gospodyń wiejskich.
Według Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (prowadzi go ARiMR) na Mazowszu zarejestrowanych jest aż 1 275 kół.
 
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, do którego trzeba dołączyć przynajmniej dwie rekomendacje – od organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania czy samorządów. Dodatkowo zgłoszenie powinno zawierać trzy przepisy kulinarne związane z regionem, udokumentowane fotograficznie, wśród których znajdzie się minimum jeden przepis na kiszonkę, wraz ze zgodą na ich publikację w formie książki kucharskiej.
 
Formularze zgłoszeniowe z dodatkowymi dokumentami należy wysyłać przez operatora pocztowego, dostarczyć osobiście lub drogą mailową na adres: ksow@mazovia.pl (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs dla KGW 2021”.

Regulamin i karta zgłoszeniowa na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl