Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaPokazali piękno przyrody

(Zam: 28.04.2021 r., godz. 09.35)

Szkołą Podstawowa nr 2 zorganizowała III Gminny Konkurs Ekologiczny Plastyczny „Zwierzęta Puszczy Białej” dla klas III. Rozstrzygnięcie odbyło się 22 kwietnia.Prace wszystkich wykonawców prezentowane są na szkolnej wystawie
pokonkursowej i stronie internetowej SP 2. Patronat nad konkursem objęła i
nagrody ufundowała gmina Wyszków. Nadleśnictwo Wyszków przygotowało
tematyczne upominki.

Laureaci konkursu:
I miejsce - Tobiasz Grabowski, SP1
II miejsce - Natasza Turek, SP 2
III miejsce - Alicja Borkowska, SP 5 , Rozalia Mielczarczyk, SP 1
Wyróżnienia - Lena Szymańska, SP 1, Filip Czerwiński, SP 4, Zuzanna Kowalczyk, SP 2

Uczniowie wykonywali prace plastyczne podczas nauki zdalnej. Do
konkursu przystąpiło pięć szkół: SP1, SP2, SP4, SP5, SP Rybno. Prace
konkursowe pokazują piękno i bogactwo fauny Puszczy Białej oraz potrzebę jej szczególnej ochrony. Popularyzują wiedzę na temat roli zwierząt w środowisku naturalnym i ich znaczenie dla człowieka. A rozwijające się uzdolnienia plastyczne i kreatywność uczniów umożliwiają propagowanie działań proekologicznych w najbliższym nam środowisku.

Gratulujemy Laureatom osiągniętych wyników, a wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział w konkursie. Dyplomy i nagrody zostaną przekazane do
szkół w późniejszym terminie.

Koordynatorzy konkursu
Hanna Ambroziak, Katarzyna Zacharska

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl