Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 listopada 2021 r., imieniny Błażeja, Saturnina

Konkurs dla aktywnych sołectw

(Zam: 29.03.2021 r., godz. 08.04)

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim organizuje kolejną edycję konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”! Wydarzenie objął patronatem marszałek województwa mazowieckiego.
 Konkurs jest adresowany do sołectw działających w województwie mazowieckim, które są wyróżniają się aktywnością i pomysłowością w codziennej działalności. Każda gmina może zgłosić do konkursu tylko jedno sołectwo. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci: kronik, sprawozdań, relacji w mediach, dokumentacji fotograficznej (minimum 10 zdjęć dokumentujących działania sołectwa). Konkurs jest jednoetapowy będzie polegał na ocenie zgłoszeń i dokumentacji fotograficznej.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.mazowieckie.ksow.pl .
 
Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczać osobiście do 30 kwietnia (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”
Można też przesyłać drogą elektroniczną na adres ksow@mazovia.pl
 
Pula nagród finansowych wynosi maksymalnie 30 000 zł brutto:
I stopień – nagroda do 10 000 zł;
II stopień – nagroda do 7 500 zł;
III stopień – nagroda do 5 000 zł;
Wyróżnienia – nagrody do 1 000 zł.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl