Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 lipca 2021 r., imieniny Marty, Olafa

Dotacje w gminie Brańszczyk

(Zam: 24.03.2021 r., godz. 09.45)

Tylko część konkursów ofert dla organizacji pozarządowych udało się rozstrzygnąć. Do kilku nikt się nie zgłosił.Rozstrzygnięte konkursy:
W zakresie ochrony i promocji zdrowia
2000 zł - Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion Oddział Klubu HDK Legion Porębska Kropelka Legionu z Poręby Kocęby (mobilne akcje krwiodawstwa w gminie Brańszczyk)

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2000 zł - Stowarzyszenie Klub Seniora Turzyńska Seniorada z Turzyna (projekt „Ocalić od zapomnienia”)

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2000 zł - Stowarzyszenie Bocian KRiS z Brańszczyka (turniej esportowy)

W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
2 000 zł - Kółko Rolnicze „Porębianki” w Porębie (projekt „Tradycje i obyczaje w naszej okolicy”).

Z powodu braku ofert wójt unieważnił konkursy z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, ratownictwa i ochrony ludności, turystyki i krajoznawstwa.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl