Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 08 grudnia 2021 r., imieniny Marii, Wirginiusza

Dotacje dla spółek wodnych

(Zam: 18.03.2021 r., godz. 13.09)

Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji celowej z budżetu powiatu wyszkowskiego. Samorząd ma na ten cel 60 000 zł.Spółki wodne mogą ubiegać się o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, do których zalicza się bieżącą eksploatację, konserwację, remont oraz naprawę budowli składających się na system urządzeń melioracji wodnych, w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% kosztów zgłoszonego do realizacji zadania, jednak nie więcej niż 10 000zł.
Spółki wodne, które zamierzają ubiegać się o przyznanie dotacji na 2021 r. mogą składać wnioski do 30 kwietnia 2021 r. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku, potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej na rok, w którym spółka wnioskuje o udzielenie dotacji, mapę poglądową planowanych do wykonania robót.
Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Wyszkowskiego po ocenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, uwzględniając znaczenie zgłoszonego do realizacji zadania dla gospodarki wodnej oraz wysokość środków w budżecie powiatu wyszkowskiego przeznaczonych na dotację.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wyszkowie (pokój 39), włożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy głównym wejściu do siedziby Starostwa lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.
Wnioski oraz dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Środowiska 
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 15A (pokój 106), 
tel. 29 743 59 45.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl