Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaWTBS doradza

(Zam: 15.03.2021 r., godz. 10.18)

Z doradztwa i pomocy w przygotowaniu wniosków mogą skorzystać mieszkańcy chcący uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”.Jak informuje gmina Wyszków, od początku funkcjonowania państwowego programu „Czyste powietrze” z doradztwa, które świadczy Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego skorzystało ponad 100 osób. O pomoc w przygotowaniu wniosków zwróciło się ok. 50.
Według samorządu, w latach 2019-2020 łączny koszt przedsięwzięć realizowanych w ramach „Czystego powietrza” przez mieszkańców korzystających ze wsparcia WTBS-u to ok. 700 tys. zł.
Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza poprzez udzielanie bezzwrotnej dotacji na wymianę starych pieców i kotłów zasilanych paliwem stałym (tzw. kopciuchów) na piece nowej generacji. Wsparciem objęta jest też docieplanie budynków, zakup i montaż drzwi i okien, montaż lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i baterii fotowoltaicznych), zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła.
Podstawowy poziom dofinansowania wynosi do 30 proc. kwalifikowanych kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych (dla osób, których roczne dochody nie przekraczają 100 tys. zł). O porycie do 60 proc. kosztów mogą się ubiegać osoby, w których miesięczne dochody na osobę w rodzinie nie przekroczyły 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ul. Komunalna 1, Wyszków, tel. 29 742 38 29, e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl