Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaDodatkowe zajęcia dla maturzystów

(Zam: 15.02.2021 r., godz. 13.22)

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego przeznaczył ponad 35 tys. złotych na dodatkowe zajęcia dla uczniów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminów maturalnych.Z 550 godzin fakultetów w trybie stacjonarnym będą mogli skorzystać wszyscy tegoroczni maturzyści uczęszczający do szkół średnich prowadzonych przez powiat wyszkowski. W ścisłym reżimie sanitarnym, w małych grupach uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1 i Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” uzupełnią i poszerzą wiedzę z przedmiotów, które będą zdawać na maturze. Spotkania będą odbywały się po zajęciach, które uczniowie realizują w ramach programu nauczania, popołudniami i w weekendy.

- Mamy nadzieję, że dodatkowe zajęcia pozwolą naszym maturzystom na jeszcze lepsze przygotowanie się do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu - mówi wicestarosta powiatu wyszkowskiego Leszek Marszał. - Nie mam wątpliwości, że kadra pedagogiczna w naszych szkołach należycie przygotowuje uczniów do egzaminu dojrzałości, jednak, jak dobrze wiemy, tryb nauki zdalnej, w której funkcjonujemy od niemal roku, nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. To będzie dobra inwestycja w naszą młodzież.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie do dyspozycji będą mieli 200 godzin dodatkowych lekcji z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie skorzystają z 200 godzin zajęć z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki oraz dodatkowo z historii i geografii. Abiturienci I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Wyszkowie do dyspozycji będą mieli 150 godzin fakultetów z obowiązkowych przedmiotów maturalnych, a także z fizyki i biologii.

Podział przedmiotów pomiędzy poszczególne placówki wynika z zapotrzebowania, które zgłosili dyrektorzy szkół po analizie liczby uczniów i zdających poszczególne przedmioty na maturze w każdej ze szkół. Odbyły się tez konsultacje z nauczycielami i uczniami.

W maju tego roku do egzaminu maturalnego przystąpi łącznie 500 uczniów z I LO, ZS nr 1 i CEZiU „Kopernik”.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl