Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 stycznia 2021 r., imieniny Ildefonsa, Rajmunda

Ruszyły konsultacje w sprawie połączenia miejscowości

(Zam: 14.01.2021 r., godz. 11.42)

Od 14 do 31 stycznia mieszkańcy Somianki i Somianki-Parceli mogą wyrazić swoją opinię na temat propozycji połączenia obu miejscowości.Konsultacje prowadzi Zespół Konsultacyjny w składzie: Mariola Mróz – pracownik Urzędu Gminy Somianka, Elżbieta Kuchta – pracownik Urzędu Gminy Somianka, Ryszard Kentla – sołtys Somianki, Anna Krystyna Kruza – sołtys Somianki-Parceli, Elżbieta Danuta Grześkiewicz – sołtys Somianki-Zaszosia.

Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach odpowiadają w karcie konsultacyjnej na pytanie: „Czy jest Pan/i za połączeniem miejscowości Somianka i Somianka-Parcele w jedną miejscowość o nazwie Somianka?”. Wyrażą swoją opinię poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce przy słowach: jestem „za” lub jestem „przeciw”. Karty ostemplowane pieczęcią Urzędu Gminy Somianka zostaną przekazane mieszkańcom do skrzynek pocztowych. Wpisane na niej imię i nazwisko mieszkańca biorącego udział w konsultacjach musi być czytelne. Karta konsultacyjna musi być podpisana (podpis może być nieczytelny).

Wypełnioną kartę konsultacyjną należy wrzucić do urny znajdującej w budynku Urzędu Gminy Somianka lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Somianka (Somianka-Parcele 16B; 07-203 Somianka.

Za nieważne uznaje się karty: nieostemplowane pieczęcią Urzędu Gminy Somianka, nieautentyczne. Za nieważne uznaje się głosy: oddane więcej niż jeden raz; oddane przez osobę niebędącą mieszkańcem miejscowości Somianka lub Somianka-Parcele lub/i nie posiadającego czynnego prawa wyborczego; oddane jednocześnie za połączeniem i przeciw połączeniu (tzn. znak „X” będzie w obu kratkach); gdy znak „X” nie będzie postawiony w żadnej z kratek; gdy nieczytelne będzie imię i nazwisko mieszkańca biorącego udział w konsultacjach; gdy na karcie konsultacyjnej nie będzie danych mieszkańca lub/i karta konsultacyjna nie będzie podpisana; w przypadku dokonywania skreśleń lub zamazywania korektorem.

Niedopuszczalne jest głosowanie za członka rodziny lub inną osobę. Wyrażonej opinii w konsultacjach nie można zmienić.
Po weryfikacji ankiet zespół konsultacyjny ustali wyniki konsultacji.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl