Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 września 2021 r., imieniny Franciszka, Justyny

Remont w Przedszkolu nr 1

(Zam: 22.12.2020 r., godz. 14.58)

Placówka została laureatem II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przekazanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi odbędzie się remont zaplecza sanitarnego.



Projekt modernizacji zaplecza sanitarnego w przedszkolu obejmuje demontaż starego wyposażenia, wylanie i wyrównanie podłóg, a także wyrównanie ścian. Następnie zamontowane będą płyty gipsowe w dwóch nowo wydzielonych pomieszczeniach na składowanie leżaków i środków czystości, a także wymieniona i uzupełniona armatura łazienkowa. Położona zostanie również nowa glazura i terakota. Zaplanowano malowanie ścian.
Wartość remontu to ponad 35 tys. zł, grant od Polskich Sieci Elektroenergetycznych to 20 tys. zł, a pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych gminy Wyszków.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl