Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 22 stycznia 2021 r., imieniny Anastazego, Wincentego

Sprawdzili czym palimy

(Zam: 21.12.2020 r., godz. 09.32)

Zakończyła się, trwająca od lipca 2020 r., inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Wyszków. Przepytano właścicieli 8 943 lokali. Zgodnie z wynikami, do końca 2022 r. do wymiany jest 1 717 kotłów tzw. pozaklasowych.Ankieterzy zebrali informacje na temat m.in. liczby źródeł ogrzewania, rodzaju i ilości stosowanego paliwa, planowanej zmiany w zakresie posiadanego źródła ciepła, a także informację o ociepleniu budynku oraz planowanej wymianie pieca w budynku i termomodernizacji.
Łącznie zinwentaryzowano 8 943 punktów adresowych (lokali). Ustalono, że najwięcej jest urządzeń grzewczych na paliwo stałe - 4 161. Na drugim miejscu są kotły gazowe - 4 124. Urządzeń elektrycznych jest 737, a przyłączy do sieci ciepłowniczej 348. Ponadto inwentaryzacja wykazała, że na terenie gminy znajdują się 135 kolektory słoneczne i 102 pompy ciepła.
Analizując dane zebrane z inwentaryzacji ustalono, że kotłów pozaklasowych jest 1 717, 454 kotłów klasy 3, 597 - klasy 4, 386 - klasy 5 oraz 79 spełniających wymogi ekoprojektu. Co ważne, zgodnie z obowiązującą na terenie województwa mazowieckiego uchwałą antysmogową, kotły pozaklasowe tzw. kopciuchy powinny zostać wymienione do 31.12.2022 r.
Mieszkańcy gminy deklarowali chęć zmiany sposobu ogrzewania. W 267 ankietach wyrazili chęć zmiany na odnawialne źródła energii oraz w 937 ankietach na ogrzewanie gazowe, przy czym głównymi warunkami dokonania zmian jest otrzymanie wsparcia finansowego oraz dostęp do sieci gazowej.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powstała baza danych indywidualnych źródeł ciepła, którą gmina ma obowiązek na bieżąco uzupełniać. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne są obowiązane do przekazywania gminom deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła.
Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoliła ocenić rzeczywistą skalę stosowania paliw stałych na terenie gminy Wyszków oraz określić plan działań, które wpłyną na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i wzrost świadomości społecznej co przyczyni się do poprawy jakości życia oraz zdrowia mieszkańców.
Na realizację zadania pn.: „Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Wyszków” gmina pozyskała środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
Źródło: Urząd Miejski w Wyszkowie

Komentarze

ola
Dodane przez Anonim, w dniu 21.12.2020 r., godz. 10.00
Jeszcze dziady nie wiedzą?! - od lat zimą ten sam sam problem i ciągle tylko rozeznanie, rozeznanie - gołym okiem widać co idzie do pieca, już nie mówiąc o niuchu - do roboty się w końcu bierzcie, tylko lawirują jakby nic nie zrobić a zarobić - wstyd!

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl