Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 września 2021 r., imieniny Franciszka, Justyny

Granty od PSE

(Zam: 15.12.2020 r., godz. 13.44)

W ramach zakończonej właśnie II edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie” w powiecie wyszkowskim powstaną projekty dbające o zdrowie i życie mieszkańców, a także związane z nowoczesnym wyposażeniem placówek oświatowych.W II edycji programu Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) Urząd Miejski w Wyszkowie przeznaczy swój grant na zakup defibrylatorów AED wraz ze specjalistycznymi szkoleniami z udzielania pierwszej pomocy i obsługi urządzeń. Każdy sprzęt ma być automatyczny, przenośny i ogólnodostępny. Celem projektu jest nie tylko wyposażenie mieszkańców w nowoczesny sprzęt ratujący życie, ale również edukowanie o dostępności takich metod i umiejętności ich wykorzystania. Swój projekt zgłosiło również Przedszkole nr 1 w Wyszkowie - grant wykorzysta na modernizację toalet i dostosowanie tego miejsca do wymogów sanitarnych.
Grant dla przedszkolaków przekazał również Urząd Gminy Długosiodło. Zakupiony został interaktywny monitor, laptop oraz oraz oprogramowanie edukacyjne dla dzieci. Środki pozwoliły także na instalację przewodowej i bezprzewodowej sieci internetowej w 4 salach placówki.
Ważną inicjatywę dla najmłodszych mieszkańców gminy zgłosił Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku. W ramach przyznanego grantu przedszkole samorządowe kupiło nowoczesny sprzęt oczyszczający powietrze. Urządzenia zostaną umieszczone w salach, w których przebywają dzieci w trakcie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Wpłynie to na poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie warunków higieniczno-zdrowotnych.
Drugi projekt z gminy Brańszczyk zgłosiła Szkoła Postawowa w Turzynie, która wyposaży nauczycieli oraz uczniów w nowoczesne laptopy multimedialne służące do realizacji podstawy programowej zarówno w szkole jak i w domu. Dzięki projektowi szkoła zyskała możliwość prowadzenia lekcji zdalnych w przypadku bezpośredniego zagrożenia koronawirusem.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zakupi sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny dla mieszkańców gminy. Dzięki tej inicjatywie najbardziej potrzebujący będą mieli łatwy dostęp do kompleksowej, długoterminowej medycznej opieki domowej i wsparcia przyspieszającego ich powrót do sprawności. Urząd Gminy w Zabrodziu pozyska z kolei przenośny sprzęt komputerowy dla pracowników, aby umożliwić mieszkańcom zdalne załatwianie spraw urzędowych w czasie pandemii.  

W tym roku w programie „WzMOCnij swoje otoczenie” udział wzięły samorządy, ich jednostki budżetowe, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe z terenu ponad 70 gmin z całej Polski. Mazowsze pobiło rekordy w liczbie zgłoszeń – z ponad 100 zgłoszonych projektów, niemal połowa pochodziła właśnie z  województwa mazowieckiego. Na Mazowszu najwięcej inicjatyw zgłosiły urzędy gmin (24 projekty), a także organizacje pozarządowe (17) oraz jednostki samorządowe (9). Projekty można było zgłosić w  aż 6 kategoriach – mazowieccy laureaci postawili na rozwój wspólnej przestrzeni (30% projektów), zdrowie (21%) oraz aktywność fizyczną (20%), edukację (15%), bezpieczeństwo (7%) oraz środowisko (7%).
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” PSE organizują po raz drugi. W ubiegłym roku, dzięki grantom na łączną kwotę ponad 1,6 miliona złotych, zrealizowano ponad 80 projektów społecznych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju.
Org.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl