Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 22 stycznia 2021 r., imieniny Anastazego, Wincentego

Kolejność szczepień

(Zam: 15.12.2020 r., godz. 13.31)

Rząd ogłosił Narodowy Program Szczepień. Określił w nim, w jakiej kolejności będą one dokonywane.Etap 0 - pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę),
Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.


W ramach szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia możliwość zaszczepienia się
otrzymają osoby m.in. wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń
zdrowotnych, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni i inni,
włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne.
Szczepieniami objęci zostaną również pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów
leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego a także nauczyciele
akademiccy uczelni i studenci kierunków medycznych.

Etap I - pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, pracownicy sektora edukacji.

Osoby powyżej 60. roku życia, będą szczepione począwszy od osób najstarszych z pierwszeństwem dla tych, którzy są aktywni zawodowo, są w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia oraz z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.
Szczepieniami w pierwszym etapie zostaną objęci także Żołnierze Wojska Polskiego, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracownicy TOPR oraz GOPR, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach przeciwepidemicznych oraz odpowiadają za
bezpieczeństwo narodowe

Etap II osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności
państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne (m.in.: , pracownicy
sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych..


Lista chorób współistniejących obejmuje: przewlekłe choroby nerek, deficyty neurologiczne (np. demencja), choroby płuc, choroby nowotworowe, cukrzycę, POChP, choroby naczyń mózgowych, nadciśnienie tętnicze, niedobory odporności, choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby wątroby, otyłość, choroby związane z uzależnieniem od nikotyny, astmę oskrzelową, talasemię, mukowiscydozę, anemię sierpowatą.
Pacjenci, u których występują ww. choroby

Etap III - przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej.

W ramach tego etapu szczepione będą osoby powyżej 18 roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19 i nie należą do żadnej z powyższych grup. Będą szczepieni również obcokrajowcy (osoby posiadające prawo do stałego lub czasowego pobytu) ze względu na wykonywaną w Polsce pracę w grupach wskazanych w etapach 0-III.
Oprac. J.P.

Komentarze

Szpryca+
Dodane przez Też narkoman, w dniu 15.12.2020 r., godz. 18.07
Narodowy program szpryca+ Kto pierwszy dostanie ''złoty strzał''?
ola
Dodane przez Przepraszam was., w dniu 16.12.2020 r., godz. 11.39
Osoby, którym wstrzyknięto szczepionki na Covid-19, mają wynik pozytywny na obecność wirusa HIV . Szczepionka na koronawirusa COVID19 to broń biologiczna.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl