Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 19 stycznia 2021 r., imieniny Henryka, Mariusza

Remont w młynie

(Zam: 14.12.2020 r., godz. 10.28)

Restauracja i odbudowa silnika napędowego Winterthur oraz odtworzenie stolarki okiennej motorowni w młynie w Niegowie to prace, które zrealizowało Bractwo Zabrodzkie. Dofinansowanie przekazał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.Na początku 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia „Bractwo Zabrodzkie” podjął decyzję o przystąpieniu do konkursu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Za jego pośrednictwem zamierzał pozyskać dotację na odbudowę szwajcarskiego silnika gazowego Winterthur i odtworzenie stolarki okiennej w motorowni zabytkowego młyna „Nowość” w Niegowie. Przygotowana szczegółowo dokumentacja konkursowa została pozytywnie oceniona przez komisję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i w efekcie wpłynęła na dofinansowanie restauracji zabytku (silnik i okna). 
Od lipca do końca października br. trwały prace zmierzające do wyremontowania starego silnika Winterthur i poruszenia go za pomocą urządzenia napędowego (silnik elektryczny sterowany przemiennikiem częstotliwości). To odpowiedzialne zadanie powierzono firmie mającej wieloletnie doświadczenie w tego typu pracach (Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej - Ptaki), której właścicielem jest Zbigniew Nowosielski. Realizacja prac konserwatorsko-restauratorskich obejmowała między innymi: demontaż osprzętu silnika, wymontowanie wału korbowego z kołem zamachowym z wykorzystaniem dźwigu samojezdnego 30-tonowego, usunięcie produktów korozji, lakierowanie głównych części silnika, montaż silnika. Oryginalne tabliczki znamionowe silnika Winterthur przekazała Urszula Borkowska.
Równolegle podjęto prace mające odtworzyć praktycznie nieistniejące okna w motorowni młyna. Do działań mających przywrócić drewniane okna z zachowaniem starych, kutych krat włączyli się członkowie i sympatycy „Bractwa Zabrodzkiego”: Jacek Garbarczyk, Ryszard Gawroński, Michał Fujak, Arkadiusz Redlicki, Jan Getka z Dąbrówki, Andrzej Kurek. Prace przebiegały etapowo i polegały na usunięciu z muru stalowych krat i drewnianych ościeżnic, malowaniu surowych drewnianych okien wykonanych w Studiu Okien Rustykalnych Mirosława Fiedosiuka. Przeprowadzono szklenie i montaż. Po wewnętrznej stronie futryn okiennych zamocowano oczyszczone i pomalowane kraty. Dodatkowo wykonano betonowe parapety.
Org.
Zdjęcia: Arkadiusz Redlicki, Jan Getka

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl