Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 22 stycznia 2021 r., imieniny Anastazego, Wincentego

Nowa tarcza finansowa. Kto skorzysta?

(Zam: 08.12.2020 r., godz. 09.27)

Do 38 branż skierowane będzie wsparcie wsparcia realizowane w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju.Polski Fundusz Rozwoju przedstawił założenia programu Tarcza Finansowa 2.0, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z 38 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.  Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 10 miliardów zł.
PKD firm, które będą mogły ubiegać się o pieniądze w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0:
- 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
- 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
- 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
- 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
- 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
- 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
- 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
- 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
- 74.20.Z - Działalność fotograficzna
- 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
- 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
- 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
- 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
- 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
- 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
- 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
- 86.90.D - Działalność paramedyczna
- 90.01 Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
- 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
- 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
- 91.02.Z - Działalność muzeów
- 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
- 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
- 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
- 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
- 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
- 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Pomoc ma być udzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki. Dodatkowym instrumentem dla tych przedsiębiorstw będzie możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP uzyskanej w ramach Tarczy 1.0. Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości 25 mld zł. Tarcza Finansowa 2.0 przewiduje aktualizację jej warunków i wydłużenie istniejącego programu.


Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm – do 3 mld zł wsparcia
- Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności
- Obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro
- Subwencje finansowe - 18 tys. zł lub 36 tys. zł  na zatrudnionego
- Subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł
- Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów
- Dla firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19
- Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy
- Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE).

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm – do 7 mld zł wsparcia
- Dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności
- Obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro
- Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
- Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł
- Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto
- Dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19
- Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto
- Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)
- Dodatkowo: Możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0)

Tarcza Finansowa 2.0 dla dużych firm – ok. 25 mld zł wsparcia i uelastycznienie zasad programu
- Dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro
- Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.
- Termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE)
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl