Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 czerwca 2022 r., imieniny Łucji, WilhelmaW świątecznej atmosferze

(Zam: 04.12.2020 r., godz. 10.29)

Do rodzinnego komponowania stroików bożonarodzeniowych zachęca Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu. Ogłosił konkurs, w ramach którego do 15 grudnia można zgłaszać prace.Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia, nawiązanie bliższych relacji rodzinnych, doskonalenie umiejętności twórczych to niektóre cele konkursu, którego pomysłodawcą jest Przedszkole Leśne Skrzaty w Adelinie.
Konkurs skierowany jest do dzieci z gminy Zabrodzie w wieku przedszkolnym (kat. A - 3-5 lat, kat. B - oddziały „0”). Każde dziecko/rodzina może dostarczyć jeden stroik, wykonany w formie przestrzennej. Materiał, technika i rozmiar są dowolne. Prace należy dostarczyć 15 grudnia do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu (ul. Wł. St. Reymonta 2). Warunkiem uczestnictwa jest przyniesienie wraz ze stroikiem czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia z oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych.
Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii. Możliwe są też wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Zgłoszone w konkursie prace po ocenie komisji zostaną przekazane w formie upominku podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu.
Wyniki oraz termin i forma odbioru nagród zostaną ogłoszone do 21 grudnia na stronie www.zabrodzie.p, tablicy ogłoszeń GOK Zabrodzie oraz dodatkowo przesłane na podany w karcie zgłoszeń adres e-mail lub numer telefonu.
Patronat honorowy nad konkursem pełni wójt gminy Zabrodzie.
Kontakt do organizatora: tel. 29 757 12 54 wew.21, e-mail: gok@zabrodzie.pl
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl