Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 03 marca 2021 r., imieniny Maryny, Tycjana

Gmina rezygnuje z członkostwa

(Zam: 25.11.2020 r., godz. 08.16)

Gmina Wyszków ma zamiar być członkiem Związku Gmin Wiejskich RP tylko do końca tego roku. Przynależność do tej organizacji uznała za mało korzystną.

  • XIX Kongres Gmin Wiejskich RP - 18-19.09.2019 r.
    XIX Kongres Gmin Wiejskich RP - 18-19.09.2019 r.
    fot. Piotr Bączkiewicz, źródło: ZGW RP
Samorząd należy do związku od 2016 r. Członkostwo wiąże się z koniecznością opłacania składek. Do tej pory przez trzy lata łącznie gmina Wyszków zapłaciła 13 tys. zł. Na stronie internetowej ZGW czytamy m.in. „Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków.”. Organizacja, w której zarządzie zasiada m.in. wójt gminy Długosiodło Stanisław Jastrzębski, prócz Wyszkowa skupia gminy z naszego powiatu: Brańszczyk, Somianka, Rząśnik, Długosiodło. Łącznie posiada 641 członków.
Gmina Wyszków chce skupić się na współpracy w ramach Związku Miast Polskich, do którego również należy. Burmistrz Grzegorz Nowosielski w uzasadnieniu uchwały o wystąpieniu ze związku, którą 3 grudnia mają podjąć radni, podkreśla „Z uwagi na fakt, że Gmina przynależy także do Związku Miast Polskich, z którego oferty zdecydowanie częściej korzysta oraz na konieczność ponoszenia składek członkowskich w ZGW RP, które w ciągu ostatnich 3 lat wyniosły łącznie 13 077,23 zł, podjęta została inicjatywa wystąpienia ze Związku
Zgodnie z § 14 Statutu ZGW RP, w myśl którego uchwała o wystąpieniu danej jst (jednostki samorządu terytorialnego - przyp. red.) może być podjęta po uprzednim trzymiesięcznym wyprzedzającym pisemnym poinformowaniu Zarządu Związku o takim zamiarze, w lipcu br. wystosowane zostało do przewodniczącego Zarządu pismo informujące.”.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl