Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 stycznia 2021 r., imieniny Ildefonsa, Rajmunda

Zapłaci rządowa agencja

(Zam: 03.11.2020 r., godz. 12.53)

20 zł za chryzantemę doniczkową, i 3 zł za chryzantemę ciętą - tyle wynosi pomoc, którą mogą uzyskać sprzedawcy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma wypłacić pieniądze do końca tego roku. Kwiaty będą mogły odebrać organizacje pozarządowe, samorządy lub inne instytucje publiczne. Nieodebrane, trafią na śmieci jako bioodpady.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiła zasady ubiegania się o pomoc. Posiadacze chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży mogą składać wnioski do 6 listopada.
Pomoc będzie udzielana posiadaczowi co najmniej:
- 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku lub
- 200 chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.

O pomoc może ubiegać się posiadacz chryzantem będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku (okresowy zakaz wstępu na cmentarze).

W przypadku gdy posiadacz chryzantem nie posiada numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy przedsiębiorca w ARiMR składa wniosek o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję.
Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

ARiMR ogłosi na swojej stronie internetowej informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Mogą one zgłosić do 12 listopada zamiar odbioru chryzantem. Kierownik biura powiatowego po otrzymaniu zgłoszenia wskaże miejsce odbioru kwiatów.

Chryzantemy nieodebrane do 16 listopada posiadacz musi przekazać jako bioodpady podmiotowi zajmującemu się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów.
Każda czynność przekazania kwiatów musi być potwierdzona na piśmie.
Posiadacz chryzantem ma złożyć kierownikowi biura powiatowego Agencji do 30 listopada potwierdzenia odbioru chryzantem.

Więcej informacji: w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i w oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.
Oprac. J.P.
Na podstawie informacji ARiMR

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl