Menu górne

Dziś jest 17 sierpnia 2022 r., imieniny Anity, JackaTylko zdalne konsultacje

(Zam: 24.10.2020 r., godz. 08.45)

Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie przechodzi w tryb pracy zdalnej. Zachęca mieszkańców do korzystania z oferty pomocowej po uprzednim kontakcie z psychologiem/terapeutą.

Konsultacje telefoniczne lub online udzielane w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki:
- konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży
- konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu/narkotyków oraz ich rodzin

Urszula Zadworna – tel. 513-983-011
Poniedziałki godz. 16.00-17.00
Wtorki godz. 17.00-18.00 (dla rodzin)

- konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu/narkotyków oraz ich rodzin
Łukasz Deptuła – tel. 502-529-670
Poniedziałki godz. 17.00-20.00

- konsultacje dla osób pijących ryzykownie/szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin
Kamilla Puławska – tel. 693-998-931
Czwartki godz. 7.45-11.45

- konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży
- konsultacje dla osób pijących ryzykownie/szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin

Magdalena Dmochowska – tel. 696-059-860
Czwartki godz. 16:15-20:15

- indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Monika Beresińska – tel. 604-587-899
Wtorki godz. 18.00-20.00
Czwartki godz. 17.00-19.00

- indywidualne konsultacje i wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
Ewa Chmielewska – tel. 506-604-609
Środy godz. 16.15-18.15
Piątki godz. 16.15-19.15

- porady prawne dotyczące przemocy w rodzinie oraz uzależnień
Michał Potęga – tel. 509-465-335
Środy godz. 18.00-20.00.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl