Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaPWiK przeprasza za osad w wodzie

(Zam: 07.06.2011 r., godz. 11.53)

Ciemny osad pojawił się w wodzie wypływającej z kranów części mieszkańców Wyszkowa. Przyczyną było uszkodzenie regulatora ciśnienia zamontowanego na głównej magistrali sieci. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przeprasza odbiorców za przejściowe pogorszenie jakości wody i zapewnia, że nie zagrażała zdrowiu konsumentów.

Problem dotyczył mieszkańców osiedla Norwida, Rybienka Leśnego i centrum miasta. Awaria spowodowała, że osady zalegające w rurach zaczęły się odrywać, stąd także pojawiająca się zawiesina w wodzie z kranów.
Z problemem udało się spółce uporać w ciągu dwóch, trzech dni. Przedsiębiorstwo od razu przystąpiło do płukania sieci, by wyeliminować osady. Woda nawet uzdatniona przepływając przez rurociągi powoduje z biegiem czasu odkładanie się osadów i powstawanie tzw. biofilmu. Prezes PWiK Teresa Jastrzębska zapewnia, że to proces naturalny. Gwałtowne zmiany kierunku przepływu wody powodują zrywanie osadu i w rezultacie przejściowe pogorszenie jej właściwości. Prezes spółki uspokaja, że brudna woda, która pojawiła się w kranach, była bezpieczna dla korzystających z niej osób. PWiK na bieżąco kontrolowało jakość wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym.

J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl