Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 maja 2022 r., imieniny Iwony, KryspinaDPS z dofinansowaniem

(Zam: 03.08.2020 r., godz. 14.34)

Wojewoda mazowiecki podpisał 39 umów, w ramach których dofinansowanie otrzymało 37 powiatów i 2 gminy, w tym powiat wyszkowski.Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, środki przeznaczone zostaną m.in. na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od początku pandemii wspiera samorządy, które prowadzą Domy Pomocy Społecznej. Dla województwa mazowieckiego przyznana została dotacja na łączną kwotę 3 565 905 zł, w tym 3 544 156 zł dla ponadgminnych, a 21 749 zł dla gminnych domów pomocy społecznej.  Powiat wyszkowski otrzyma 152 900 zł.
Oprac. J.P.
Na podstawie informacji Mazowieckiego Urządu Wojewódzkiego

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl