Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 maja 2022 r., imieniny Iwony, KryspinaPożyczki dla przedsiębiorców

(Zam: 30.07.2020 r., godz. 09.41)

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego, którzy w swojej działalności gospodarczej odczuli skutki pandemii COVID-19, mogą liczyć na wsparcie samorządu Mazowsza.Dostępna jest Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa, która umożliwia ubieganie się o preferencyjne pożyczki i odroczenie spłat. Do rozdysponowania jest ok. 80 mln zł ze środków RPO WM 2014-2020.
W ramach Mazowieckiej Pożyczki Płynnościowej przedsiębiorcy mogą uzyskać na korzystnych warunkach pożyczkę do 500 tys. zł. Mogą również ubiegać się o odroczenie jej spłaty. Okres karencji może wynieść nawet 12 miesięcy, a okres spłaty do 5 lat.
Pozyskane w ten sposób środki firmy mogą przeznaczyć na:
- wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
zobowiązania publiczno-prawne MŚP,
- spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
- zatowarowanie, półprodukty itp.,
- wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania MŚP, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.,
- bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
Środki znajdują się w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego. Szczegółowe informacje na temat uruchamianych pożyczek są dostępne na stronie internetowej 
Banku Gospodarstwa Krajowego https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/110/ oraz u poszczególnych pośredników finansowych, zajmujących się udzielaniem pożyczek.
Oprac. J.P.
Na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl