Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaRuszył program „Moja woda”

(Zam: 02.07.2020 r., godz. 08.47)

Od 1 lipca osoby posiadające budynki jednorodzinne mogą się ubiegać o wsparcie (do 5 tys. zł) na zbiorniki retencyjne.Skorzystać mogą osoby fizyczne - właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Można dostać dotację pokrywającą do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe nie będą odprowadzane poza teren posesji. Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji.
Nabór wniosków odbywa się za pośrednictwem Portalu Beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.pl.  Tam też znajdują się szczegółowe zasady programu. Więcej informacji także w obsługującym powiat wyszkowski oddziale zamiejscowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrołęce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka, tel. 29 760 03 32, fax 29)760 03 32 w. 106.
J.P.
 

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl