Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 08 sierpnia 2020 r., imieniny Cypriana, Emiliana

Konkurs fotograficzny

(Zam: 22.06.2020 r., godz. 08.45)

Gminny Ośrodek Kultury w Somiance zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z gminy Somianka”. Prace przyjmuje do 17 lipca.Interpretacja tematu konkursu jest dowolna. Na zdjęciach nie powinny znajdować się postacie ludzi. Dopuszcza się fotografie przedstawiające krajobrazy, zwierzęta itp. Autor może nadesłać jedno zdjęcie wykonane samodzielnie (format prac 21 cm x 29, 7cm). Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy. Zdjęcia należy przesłać (z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny”) lub dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance w wersji cyfrowej zapisane na płycie CD lub DVD (w formacie JPG) oraz wydrukowane w formacie A4. Należy załączyć oświadczenie o prawach autorskich.
Nagrodzone prace prezentowane będą w formie wystawy pokonkursowej.
Regulamin konkursu, formularz oświadczenia na www.somianka.pl. Bliższe informacje: Gminny Ośrodek Kultury w Somiance tel. 29 74 187 60.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl