Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 10 sierpnia 2020 r., imieniny Borysa, Wawrzyńca

Napisz albo narysuj

(Zam: 10.06.2020 r., godz. 12.00)

Miejska biblioteka zaprasza mieszkańców powiatu wyszkowskiego do udziału w konkursie na krótką recenzję oraz na projekt okładki ulubionej książki. Termin nadsyłania prac 31 sierpnia.Powiatowy Konkurs Literacki i Plastyczny „Magiczne Pióro 2020” ma na celu popularyzację literatury i czytelnictwa, inspirowanie uzdolnień literackich i plastycznych, a także rozwijanie wyobraźni i kreatywności młodych autorów. Uczestnikiem może być każdy, kto ukończył 7 rok życia (także osoby dorosłe).

Konkurs literacki
Zadaniem uczestników napisanie krótkiej recenzji ulubionej książki, którą warto polecić innym. Każdy z nich może nadesłać tylko jedną samodzielnie napisaną pracę, sporządzoną w języku polskim. Recenzję należy przysłać w wersji elektronicznej (format .doc, .pdf, .rtf.). Praca musi zostać napisana na komputerze (nie odręcznie) i mieć od 1 do 2 stron A4 formatowanych następująco: standardowy margines: 2,5 cm, czcionka: Arial 12, odstępy między wierszami - standardowe (1).

Konkurs plastyczny
Można zgłaszać prace plastyczne wykonane samodzielnie, dowolną techniką, w formacie A4 lub A3 – będące projektami okładek ulubionych książek (może to być nowatorska okładka do znanej książki lub okładka do wymyślonej przez siebie książki, której nie ma jeszcze na rynku wydawniczym). Biblioteka czeka na prace intrygujące i niebanalne. Okładka powinna zawierać czytelny tytuł książki.

Czekają nagrody
Recenzję bądź pracę plastyczną (zdjęcie pracy) w wersji elektronicznej należy przesłać w załączniku e-maila na adres: naukowa@biblioteka.org.pl wpisując w temacie: „Magiczne Pióro”. Do e-maila należy dołączyć drugi załącznik: formularz udziału w konkursie (dostępny na biblioteka.org.pl), zawierający dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek, miejscowość oraz numer telefonu kontaktowego, a w przypadku osób niepełnoletnich numer telefonu kontaktowego opiekuna prawnego) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku niepełnoletnich uczestników trzeba również dołączyć podpisaną przez rodzica/opiekuna zgodę na udział w konkursie osoby niepełnoletniej.
Prace literackie i plastyczne oceniane będą przez 3-osobowe jury wybrane przez organizatora. Będzie ono brało pod uwagę estetykę, wyjątkowość i oryginalność, poziom literacki i artystyczny, samodzielność prac. Laureaci zostaną wyłonieni do 14 września.
Na autorów najlepszych prac czekają nagrody rzeczowe.
Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować do Ewy Roguszewskiej na adres internetowy: naukowa@biblioteka.org.pl lub pod nr tel. 29 742-32-61 w. 44.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl