Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaPolicja prosi o oznaczenie posesji

(Zam: 10.05.2020 r., godz. 21.04)

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie przypominają mieszkańcom o obowiązku oznakowania posesji. Brak tabliczek z numerami domów utrudnia pracę m.in. służbom ratowniczym.

  • Zdjęcie ilustracyjne
    Zdjęcie ilustracyjne
    fot. Justyna Pochmara
„Niejednokrotnie bywa tak, że policjanci muszą szukać i dopytywać o numer domu, kiedy jadą z pomocą. Brak tabliczki z numerem posesji może się wydawać błahą sprawą. W najlepszym przypadku zaadresowana przesyłka może nie być doręczona na czas. Lecz gdy do nieoznakowanego miejsca zostaną wezwane służby ratunkowe, to pomoc może przyjść zbyt późno. Od tej małej rzeczy, jaką jest tabliczka z numerem może zależeć życie i zdrowie człowieka” - podkreśla wyszkowska komenda.
Prawo geodezyjne i kartograficzne nakłada na właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych podmiotach uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, powinna znajdować się nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic – nazwa miejscowości. Ważne jest, aby tabliczka była czytelna, znajdowała się w widocznym miejscu i była dobrze oświetlona.
Oprac. J.P.

Komentarze

Policja prosi?
Dodane przez Victor, w dniu 11.05.2020 r., godz. 21.39
Policja powinna wezwać do obowiązku umieszczenia oznakowania numeru posesji.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl