Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 03 lipca 2020 r., imieniny Anatola, Jacka

1,25 mld zł trzynastek

(Zam: 24.04.2020 r., godz. 14.15)

ZUS niemal zakończył już wypłatę dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. Pieniądze trafiają do ponad miliona mieszkańców województwa mazowieckiego, co będzie kosztować 1,25 mld zł.Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatkowe roczne świadczenia pieniężne razem ze świadczeniem głównym przysługującym za kwiecień. W całym kraju przyznano trzynastki w łącznej wysokości niemal 10 mld zł, z czego na województwo mazowieckie przypada aż 1,25 mld zł. Świadczenie w naszym regionie otrzymało lub w najbliższych dniach otrzyma ponad milion osób.
Ruszyła już także wysyłka listów. Emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą informację, o jaką kwotę zwiększyła się od marca ich emerytura lub renta, a także dowiedzą się o przyznaniu i wypłacie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.
Tzw. trzynastka przysługuje uprawnionym m.in. do: emerytury, renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (świadczenia dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci), nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Te osoby otrzymają trzynastkę, o ile 31 marca mieli prawo do jednego z tych świadczeń. Jeśli na ten dzień wypłata będzie zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to trzynastka nie będzie przysługiwać.
Kwota świadczenia to dla każdego 1200 zł brutto. Z tego w większości przypadków trzeba potrącić zaliczkę na podatek dochodowy i składkę zdrowotną. Najczęściej „na rękę” do wypłaty trafia 981 zł. Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Na przykład jeśli jedną rentę rodzinną pobierają dwie osoby, to każda otrzyma po 600 zł brutto.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl