Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 03 lipca 2020 r., imieniny Anatola, Jacka

Pieniądze dla OSP

(Zam: 22.04.2020 r., godz. 12.11)

Samorząd województwa mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP - 2020”. Wsparcie otrzymają m.in. OSP Rybno - 18 940 zł, OSP Blochy - 20 000 zł.Na realizację programu z budżetu województwa przeznaczono 3 mln zł.
– To już kolejne wsparcie dla naszych strażaków ochotników. W obecnej sytuacji ma ono jednak dodatkowe znaczenie. Wprowadzone w związku epidemią restrykcje bardzo niekorzystnie odbijają się na naszej gospodarce. Dlatego, udzielając dofinansowania na realizację tych 158 małych inwestycji, wspieramy nie tylko strażaków, ale także małe, lokalne przedsiębiorstwa, które będą wykonawcami robót modernizacyjnych, remontowych i naprawczych.  Pomagamy strażakom, ale też aktywizujemy w sensie gospodarczym małe przedsiębiorstwa – podkreśla marszałek Adam Struzik.
W tegorocznej edycji programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2020” wpłynęło w sumie 258 wniosków. Ostatecznie dofinansowanie trafi do 158 mazowieckich gmin i miast.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl