Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 03 lipca 2020 r., imieniny Anatola, Jacka

Więcej czasu na rejestrację pojazdu

(Zam: 21.04.2020 r., godz. 14.54)

Podczas stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii kierujący pojazdami oraz właściciele pojazdów mogą skorzystać ze specjalnych udogodnień. Dodatkowo wydłużony został czas na rejestrację i zgłoszenie zbycia używanego pojazdu.W przypadku, gdy dla dokumentów związanych z kierowaniem pojazdami (np. prawo jazdy, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym czy legitymacja instruktora nauki jazdy) termin utraty ważności przypada w czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jest ona zachowana na terenie kraju do 60 dni od odwołania tego stanu. Orzeczenia lekarskie i orzeczenia psychologiczne dla kierujących pojazdami, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ją, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Rozwiązania te reguluje ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na mocy której (art. 85), tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe uzyskane po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu np. nowego, używanego czy sprowadzonego z zagranicy, których ważność upływa w trakcie trwania czasu epidemii lub zagrożenia epidemicznego zachowują ważność na terenie kraju do 14 dni od odwołania tego stanu. Oznacza to, że po tzw. „stały” dowód rejestracyjny właściciele pojazdów mogą zgłaszać się w późniejszym niż dotychczas terminie. Przypomnijmy, że wszystkie aktualne dane o pojeździe, jego właścicielach czy polisie ubezpieczeniowej gromadzone są w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, do których dostęp ma wiele służb, np. policja podczas kontroli pojazdu.
Dodatkowo, badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.
Do 180 dni wydłużony został również czas na zgłoszenie nabycia lub zbycia używanego pojazdu krajowego oraz termin na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej. Z ulgowego terminu mogą skorzystać właściciele, którzy nabyli pojazdy po 1 marca 2020 r. Ułatwienia te będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r. Wyjątkiem są pojazdy nowe, które nigdy wcześniej nie były rejestrowane – na ich rejestrację nadal mamy 30 dni od daty zakupu. Przypomnijmy, że poprzednie regulacje nakładały na właścicieli obowiązek zarejestrowania pojazdu lub zawiadomienia urzędu o zbyciu lub nabyciu samochodu w terminie 30 dni. Za niedopełnienie obowiązku groziły kary od 200 nawet do 1000 zł.
Zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów oraz inne wnioski w sprawie pojazdów można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną (elektroniczna skrzynka podawcza systemu pojazd i kierowca oraz platforma ePUAP). Kontakt z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie pod nr tel. 29 7435917/18, komunikacja@powiat-wyszkowski.pl.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl