Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 grudnia 2021 r., imieniny Aurelii, Balbiny

Zobaczyli swoje miasteczko na nowo

(Zam: 20.04.2020 r., godz. 13.10)

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle zajęła pierwsze miejsce w kategorii odkrywanie historii w ramach programu „Szkoła Dialogu”. Uczniowie klas VII i VIII zgłąbiali historię żydowskiej społeczności Długosiodła. Laudację na temat ich udziału w projekcie wygłosił podczas gali podsumowującej ambasador Izraela w Polsce Alexander Ben Zvi.W październiku 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle rozpoczęła realizację programu edukacyjnego „Szkoła Dialogu”. Jego celem było zapoznanie uczniów klas VII i VIII z historią Żydów z Długosiodła oraz ich wkładem społecznym, kulturalnym i ekonomicznym w życie miejscowości.
Program został zrealizowany dzięki edukatorom z Forum Dialogu (organizacja pozarządowa zajmująca się dialogiem polsko-żydowskim) – Anecie Ceglarek i Stanisławowi Niemojewskiemu. Pokazali oni uczniom, jak ciekawa jest lokalna historia i w jaki sposób poszukiwać źródeł informacji. W szkole opiekę nad realizacją zadań sprawowały nauczycielki: Marta Piotrak i Agata Pędzich. Inspiracją do rozpoczęcia pracy nad odkrywaniem lokalnej historii stała się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego pamięci ludności żydowskiej, która miała miejsce 3.10.2019 r. Z tej okazji uczniowie przygotowali program artystyczny. Mieli także okazję spotkania z potomkami dawnych żydowskich mieszkańców Długosiodła, w tym swoimi rówieśnikami.
W czasie realizacji programu „Szkoła Dialogu” 21 uczniów kl. VII i VIII a wzięło udział w czterech kilkugodzinnych warsztatach prowadzonych przez edukatorów. Następnie uczniowie przygotowali i przeprowadzili wycieczkę, która miała na celu przybliżenie historii i miejsc związanych z żydowskimi mieszkańcami miejscowości oraz ich kulturą i religią. W wycieczce wzięli udział uczniowie, dyrekcja szkoły, przedstawiciele władz samorządowych oraz Gminnego Centrum Informacji. Zaproszenie zechciał też przyjąć badacz lokalnej historii Krzysztof Jaworski.
17.04.2020 r. odbyła się uroczysta internetowa gala podsumowująca ubiegłoroczny program. Wzięło w nim udział niemal 40 szkół podstawowych i średnich z całej Polski. Jury przyznało nagrody w czterech kategoriach: różnorodność działań, odkrywanie historii, innowacyjność, wpływ na lokalną społeczność. Spośród 5 nominowanych szkół w kategorii odkrywanie historii główna nagroda została przyznana Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle. W laudacji ambasador Izraela w Polsce Alexander Ben Zvi powiedział: „Sami przyznali, że początkowo nie zdawali sobie sprawy, że niemal połowę mieszkańców ich miasteczka stanowili Żydzi. Zainspirowani spotkaniem z rówieśnikami – potomkami Żydów niegdyś mieszkających w ich miejscowości – podjęli się niełatwego zadania odkrywania historii. Aby zdobyć jak najwięcej informacji, wertowali kroniki, rozmawiali z sąsiadami i bliskimi, zaglądali do przedwojennych ksiąg uczniowskich […] Zadbali również o przekazanie swoich odkryć tym, którzy nie mogli uczestniczyć w zorganizowanej przez nich wycieczce, przygotowując ogólnodostępną wystawę […] Zobaczyli swoje miasteczko na nowo, uświadamiając sobie, że także od nich zależy badanie i postrzeganie lokalnej historii.”.
Nagroda jest dla nas dużym wyróżnieniem i powodem do dumy. Na ten sukces złożyła się praca edukatorów, uczniów, nauczycieli, władz i instytucji gminnych oraz osób, które dzieliły się z nami swoją wiedzą i wspierały duchowo.
Za to wszystko serdecznie dziękujemy.
Uczestnicy programu edukacyjnego Szkoła Dialogu
ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl