Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 marca 2023 r., imieniny Eustachego, WiktoraSpołem się ma dobrze

Ikona
(Zam: 31.05.2011 r., godz. 11.52)

W restauracji „Wyszkowianka” w czwartek 26 maja odbyło się zebranie sprawozdawcze zarządu, rady nadzorczej i delegatów Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”. Spotkanie dotyczyło głównie oceny sytuacji w największej sieci sklepów w Wyszkowie. Pomimo coraz to nowo pojawiającej się konkurencji, stan majątkowy PSS-u, według zarządu i rady nadzorczej, jest zadawalający.

Tematem zebrania było sprawozdanie z działalności zarządu PSS i pracy wykonanej w ubiegłym roku, a także przedstawienie bilansu finansowego spółdzielni, jak i prezentacja planów na 2011 rok. Do prezydium odbywającego się zebrania wybrano Edwarda Gronieckiego (przewodniczący), Teresę Chodkowską i Barbarę Tarasiuk. W celów prawidłowego przeprowadzenia spotkania wybrano również trzyosobowe komisje: mandatową, wniosków i uchwał oraz skrutacyjną.

Sprawozdanie zarządu wyszkowskiego PSS-u za działalność w roku 2010 przedstawiła Jadwiga Tofel. Prezes zaznaczyła, iż ubiegły rok był bardzo trudny dla całej spółdzielni ze względu na kilka czynników. Jednym z nich było otwarcie jesienią Galerii Wyszków, mieszczącej pod swoim dachem dwadzieścia nowych placówek handlowych.
- Krótko mówiąc, konkurencji nam w tym 30-tysięcznym mieście nie brakuje – podsumowała.

PSS zanotował jednoprocentowy spadek w działalności detalicznej pod koniec roku, a także pięcioprocentowy spadek produkcji ilościowej, jednak zysk okazał się większy niż w zakładanych planach. Założenia sprzed roku zostały zatem wykonane.

Jadwiga Tofel powiedziała kilka słów o pracach dokonanych w okresie kilkunastu miesięcy. Przypomniała, że w 2010 r. została otwarta, a właściwie reaktywowana restauracja „Wyszkowiaka” w której obecnie pracuje dziewięć osób pod kierownictwem Małgorzaty Mikołajczyk. Wyremontowano także sklep nr 20 oraz skomputeryzowano jedną z placówek. W spółdzielni ogółem zatrudnionych jest 149 osób.

W planach na 2011 rok znajduje się dalsza komputeryzacja jednostek PSS-u, tak aby w każdym ze sklepów przepływ informacji o stanie produktów na półkach był szybki. Z wolnych środków przeprowadzony zostanie remont sklepu nr 8 w Rybienku Leśnym. Rok 2011 zapowiada się równie trudny dla „Społem”, jak i ubiegły. Toteż założeniem zarządzających spółdzielnią jest skupienie się na tym, aby nie stracić wypracowanych przychodów.

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej przedstawiła zastępca przewodniczącego rady Teresa Chodkowska. Rada nadzorcza w ciągu roku odbyła pięć plenarnych posiedzeń, komisja rewizyjna rady spotkała się cztery razy. Tematyka posiedzeń rady nadzorczej dotyczyła m.in.: zatwierdzenia planów rzeczowo finansowych na 2010 rok i analizy ich realizacji, zapoznania się z planem remontów w spółdzielni i informacje o wykonaniu tego planu, analizy zapasów oraz kosztów w poszczególnych placówkach, kosztów działalności spółdzielni, analizy wyników ekonomicznych spółdzielni, sposobów zabezpieczenia majątku spółdzielni, oceny funkcjonowania karty klienta „Społem”, oceny stanu technicznego obiektów w spółdzielni oraz oceny wyników piekarni. Na posiedzeniu rady, które odbyło się 9 marca 2011 roku rada nadzorcza przyjęła informacje zarządu z realizacji planów rzeczowo-finansowych za 2010 rok, oceniając ją jako dobrą.

- Zarząd i pracownicy spółdzielni mieli trudne zadania, bowiem rok ubiegły nie należał do łatwych. Duże środki przeznaczono na remonty i inwestycje, a w tym czasie kraj został dotknięty kryzysem gospodarczym, który był również odczuwalny na naszym rynku lokalnym. Jednak mimo tych trudności, załoga wypracowała zysk, za co należą się jej podziękowania. – tymi słowami Teresa Chodkowska zakończyła przemówienie.

Obecni na zebraniu wybrali również dwuosobową delegację na zjazd Krajowego Związku PSS Społem. Przyjęto kandydatury prezesa Jadwigi Tofel oraz zastępcy Marka Kędzierskiego.

M&M’s

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl