Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 11 lipca 2020 r., imieniny Cypriana, Olgi

W elektronicznym kontakcie z mieszkańcami

(Zam: 07.04.2020 r., godz. 12.47)

Nawet ok. 50 proc. więcej spraw dziennie niż w poprzednich miesiącach wpływa teraz do Urzędu Miejskiego za pośrednictwem maila, czy telefonu. Magistrat od niemal dwóch tygodni pracuje w trybie wewnętrznym.Interesanci nie mogą przebywać na terenie Urzędu, a kontakt z urzędnikami sprowadza się do rozmowy telefonicznej, wiadomości e-mail czy EPUAP. Wyjątek stanowi wydanie aktu zgonu, aktu urodzenia oraz dowodu osobistego, które następuje wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Dodatkowo mieszkańcy mogą składać pisma w tradycyjnej formie w skrzynce znajdującej się przy głównym wejściu.
„Bardzo dziękujemy mieszkańcom za zrozumienie tej trudnej sytuacji. Przypominamy, że Urząd Miejski cały czas pracuje, na bieżąco załatwiane są sprawy istotne dla codziennego życia mieszkańców, a urzędnicy chętnie służą radą i pomocą w niecierpiących zwłoki sprawach.” – zapewnia magistrat. „Wyszkowianie szybko dostosowują się do zaistniałych zmian. Odnotowujemy duży wzrost kontaktu telefonicznego, mailowego (nawet ok. 50 % dziennie więcej niż w poprzednich miesiącach), czy poprzez platformę EPUAP. W ostatnich dniach odnotowaliśmy wzrost ilości załatwianych spraw związanych z podatkami. Wpływa do nas również więcej wniosków o wydanie aktu urodzenia. W bardzo krótkim czasie musieliśmy przeorganizować pracę wielu wydziałów, w tym tak kluczowych dla mieszkańców jak: Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji czy Urząd Stanu Cywilnego.”.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl