Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 11 lipca 2020 r., imieniny Cypriana, Olgi

Teresa Kokoszka – zasłużona dla kultury Leszczydołu Starego i okolic

(Zam: 31.03.2020 r., godz. 10.57)

„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”. Do takich osób bez wątpienia należała Teresa Kokoszka – bibliotekarka, działaczka kulturalna, poetka, blogerka.  • fot. Justyna Pochmara
W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym odbyło się spotkanie wspomnieniowe, poświęcone tej zasłużonej osobie, propagującej kulturę, tradycje i ludowość w naszym regionie. Swoją obecnością uświetnili je zaproszeni goście: sekretarz gminy pani Anna Gołębiewska, przedstawiciel wydziału edukacji i spraw społecznych Urzędu Miejskiego Renata Pokraśniewicz, sołtys Leszczydołu Starego i radna Monika Bieżuńska, przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Ambroziak. Na honorowym miejscu zasiedli: Jadwiga Przedpełska, Barbara Bryl, Halina Krajewska, Henryka Bryl oraz ks. Tadeusz Staniaszek. Są to osoby, które znały, szanowały i ceniły Teresę Kokoszkę za wszystkie dokonania oraz za to, jakim była człowiekiem. Przez wiele lat współpracowały z nią, uczestniczyły w organizowanych przez nią licznie uroczystościach i imprezach.
Spotkanie przygotowała i poprowadziła córka pani Teresy, polonistka Joanna Kozon. Na początek przybliżono biografię postaci oraz przedstawiono jej dokonania i pasje. Materiał wzbogacony został o prezentacje zdjęć.
Teresa Kokoszka urodziła się w Wyszkowie. Dzieciństwo i młodość spędziła w rodzinnej miejscowości Łosinno. Ukończyła LO im. C. K. Norwida w Wyszkowie oraz Studium Bibliotekarskie w Olsztynie. Od 1974 r. związana była z Leszczydołem Starym. Tutaj mieszkała i spełniała się zawodowo w filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej (w latach 1979-2005). Praca stała się dla niej bardzo ważna, dała możliwość kontaktu z ludźmi i zaangażowania ich w różnorodne działania kulturalne i społeczne. Znalazło się coś dla każdego, począwszy od dzieci, poprzez młodzież, dorosłych i skończywszy na seniorach. Wśród form aktywizacji dla młodszego czytelnika pojawiły się zabawy, konkursy, dyskoteki, bale karnawałowe, występy teatrzyków „Bajka” i „Calineczka”, wycieczki krajoznawcze. Dorośli uczestniczyli m.in. w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, imprezach okolicznościowych z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, szkoleniach, warsztatach. Nie sposób wymienić wszystkich form działalności Teresy Kokoszki. Do najciekawszych bez wątpienia należały Wieczory i Biesiady Poetyckie. Podczas nich prezentowały się również założone przy bibliotece grupy i zespoły. Grupa Poetycka „Myśli i słowa” (w jej skład weszli lokalni poeci amatorzy – Wanda Garbarczyk-Borzymek, Maria Bulikowska, Krystyna Paś, Marek Wierzchowski, Joanna Kozon) brała również udział w spotkaniach w bibliotece, w okolicznych szkołach, w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”, Domu Dziennej Pomocy oraz zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Wyszkowie, w Domu Kultury w Pułtusku. Grupa wydała w 2002 r. tomik poetycki „Pejzaże życia. Liryki mazowieckie”. Zespół młodzieżowy „Vena” występował także w czasie lokalnych uroczystości, natomiast zespół śpiewaczy „Mazowszanie” uczestniczył w imprezach na terenie gminy, powiatu, a nawet województwa. Działania te były znane i doceniane przez szerokie grono odbiorców. Za propagowanie kultury Teresa Kokoszka otrzymała w 2005 r. nagrodę Ministra Kultury.
Oprócz działalności kulturalnej poświęcała się pisaniu, fotografowaniu i malowaniu, z czego tworzenie poezji i scenariuszy przedstawień zajmowało wśród nich pierwsze miejsce. Do propagowania swojej twórczości szerszemu gronu zachęciło ją zdobycie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Literackim na wypowiedź o Bolesławie Leśmianie.
Po zakończeniu pracy zawodowej rozpoczęła prowadzenie blogów literackich oraz fotograficznego. Znalazło się tam przeszło 400 wierszy o różnorodnej tematyce i zróżnicowanych gatunkowo: sonety, pieśni, satyry, fraszki, pantum, triolety, imienniki. Szczególnie ważna była część ludowa, gdzie pojawiły się wiersze, powiedzonka, traktujące o tradycjach, obrzędach na naszych terenach. Pani Teresa udzieliła też wywiadu dla Polskiego Radia, poświęconego tej tematyce. Jej działania były opisywane szeroko i często w wielu gazetach, począwszy od lokalnych, po „Tygodnik Ostrołęcki”, „Tygodnik Pułtuski”, „Wieś Mazowiecką”.
Po prezentacji biografii głos zabrali goście honorowi. Jadwiga Przedpełska, również bibliotekarka, podzieliła się swoimi wspomnieniami, związanymi z pracą zawodową. Barbara Bryl mówiła o współpracy biblioteki w Leszczydole Starym z Powiatowym Ośrodkiem Doradców Rolnych. Halina Krajewska i Henryka Bryl opowiadały o organizowanych przez Teresę Kokoszkę imprezach i swojej działalności w zespole Mazowszanki, przekształconym później na Mazowszan. Panie zaprezentowały też kilka piosenek z repertuaru zespołu, do większości których słowa napisała jego założycielka. Natomiast ks. Tadeusz Staniaszek w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na doniosłą rolę, jaką odegrała jego była parafianka w krzewieniu kultury naszego regionu. Głos zabrała również nauczycielka Joanna Kozon, która przedstawiła refleksje, dotyczące działalności Grupy Poetyckiej „Myśli i słowa” oraz sołtys Monika Bieżuńska, która jako dziecko brała udział w bibliotecznych przedstawieniach. Następnie zebrani mieli okazję wysłuchać zaprezentowanych przez uczniów recytacji kilku wierszy, napisanych przez Teresę Kokoszkę.
Na koniec spotkania prowadząca podziękowała gościom za przybycie i przedstawiła kolejne działania, które będą podejmowane przez społeczność szkolną i przyczynią się do promowania osoby zasłużonej dla Leszczydołu Starego i okolic (konkurs plastyczno-literacki dla uczniów, wystawa).
Joanna Kozon

  • fot. Justyna Pochmara

  • fot. Justyna Pochmara

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl