Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 01 października 2020 r., imieniny Donaty, Remigiusza

Zgłoszenie na policję niekoniecznie osobiście

(Zam: 24.03.2020 r., godz. 10.54)

Podobnie jak inne instytucje, także Policja zaleca ograniczenie osobistych wizyt związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Przestrzega też przed nieuczciwymi zachowaniami osób, które wykorzystując epidemię koronawirusa oferują do sprzedaży środki mające rzekomo cudowne właściwości zwalczające.Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.
Kontakt z wyszkowską jednostką:
- Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie tel. 29 743 62 00, e-mail kppwyszkow@ra.policja.gov.pl,
- Posterunek Policji w Długosiodle tel. 29 743 63 10,
- Posterunek Policji w Somiance tel. 29 743 63 20,
- Posterunek Policji w Zabrodziu tel. 29 743 63 00.
W przypadku zgłoszeń alarmowych należy dzwonić pod nr 112 lub 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.
W niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej – przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.
Jednocześnie policjanci przestrzegają przed nieuczciwymi zachowaniami osób, które wykorzystując epidemię koronawirusa oferują do sprzedaży środki mające rzekomo cudowne właściwości i zwalczające wirusa. Oferują je w internecie lub podszywają się pod instytucje i organizacje mające na celu zwalczanie i zapobieganie szerzeniu się wirusa, czy też zajmujące się jego leczeniem. Nie dajmy się oszukać i o każdym takim przypadku informujmy Policję.
W sieci pojawiły się oferty sprzedaży środków m.in. amuletów czy cudownych herbatek, które mają rzekomo uchronić przed zachorowaniem na koronawirusa czy też w przypadku zarażenia spowodować ozdrowienie. Problem dotyczy nie tylko nieuczciwych sprzedawców, ale i podszywania się pod służby sanitarne i Ministerstwo Zdrowia oraz inne instytucje i organizacje, które walczą z rozprzestrzenianiem się choroby. Odnotowano przypadki nieuczciwych ofert i rozpowszechniania nie tylko w internecie nieprawdziwych informacji dotyczących ewentualnych metod leczenia tego wirusa.
Policjanci przestrzegają przed tego typu oszustami. Nie dajmy się zwieść, nie kupujmy tych cudownych środków. Nie wpuszczajmy też takich osób do swoich domów i o każdym tego typu przypadku informujmy Policję.
Policja rekomenduje korzystanie z oficjalnych stron Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH), Narodowego Funduszu Zdrowia.
Resort zdrowia wdrożył ścisły nadzór nad osobami objętymi kwarantanną domową. Policjanci będą przynajmniej raz na dobę sprawdzać, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje będą przekazywane do służb sanitarnych i wojewodów. Sprawdzenie ma się odbywać głównie telefonicznie. Kontakt z policjantami ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszom, jak i osobom objętym kwarantanną. Czynności wykonywać będą tylko funkcjonariusze umundurowani.
Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa: tel. 800 190 590.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl