Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 01 października 2020 r., imieniny Donaty, Remigiusza

Nowy program ochrony powietrza

(Zam: 24.03.2020 r., godz. 10.53)

Samorząd Mazowsza przygotowuje nowy program ochrony powietrza. Musi go dopracować i wprowadzić do 15 czerwca 2020 r. Ten termin wynika m.in. z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z lutego 2018 r., w którym orzeczono, że Polska złamała prawo Unii Europejskiej, dopuszczając do nadmiernych wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.Tylko terminowe określenie nowych programów ochrony powietrza może stanowić podstawę do wstrzymania wyroku i zapobiec wielomilionowym karom.
- Projekt naszego programu jest ambitny, i mimo że czas na realizację koniecznych działań jest krótki, to naszym zdaniem – realny. Najważniejszym zadaniem, z jakim będziemy się mierzyć w najbliższym czasie, jest szczegółowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji, a co za tym idzie, zanieczyszczeń powietrza. Jest ona niezbędna, by móc prowadzić skuteczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Pomożemy samorządom środkami z UE, ale też z budżetu Mazowsza – zapewnia Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego.
Tymczasem z analiz dokumentacji będącej podstawą do określenia nowego programu wynika, że główną przyczyną występowania ponadnormatywnych stężeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 i benzo(a)pirenu na Mazowszu jest emisja powierzchniowa związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Duży wpływ ma również emisja napływowa. Z kolei przekroczenia dwutlenku azotu w aglomeracji warszawskiej są powodowane głównie przez emisję liniową związaną z ruchem pojazdów. Nowy program ochrony powietrza określa dwa główne działania naprawcze mające pomóc zmniejszać emisję powierzchniową – ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej (poprzez likwidację bezklasowych kotłów opalanych węglem kamiennym i węglem brunatnym, kotłów 3 i 4 klasy opalanych węglem kamiennym i drewnem oraz wymianę źródeł ogrzewania na elektryczne i OZE), a także zwiększenie powierzchni zieleni w gminach miejskich województwa mazowieckiego. Wspomóc te działania mają m.in. szczegółowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji oraz przygotowanie harmonogramu realizacji działań naprawczych. Nie bez znaczenia jest również szeroka edukacja ekologiczna oraz kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów.
Projekt programu dostępny jest do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://www.mazovia.pl. Wersja papierowa programu jest dostępna w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
J.P.

Komentarze

ola
Dodane przez Anonim, w dniu 24.03.2020 r., godz. 13.22
władza w alternatywnej rzeczywiści - kto na nich głosował?
Dodane przez ola do Nowosa ?, w dniu 25.03.2020 r., godz. 11.58
To przecież twoi ludzie ola, marszałek PSL, Struzik i jego współpracownicy z PO czy POKO. Ruch pojazdów w Wyszkowie prawie ustał a w tam tym tygodniu, stan powietrza dramatyczny.
ola
Dodane przez Anonim, w dniu 25.03.2020 r., godz. 15.31
co robiła i robi straż miejsca w temacie smogu? ul Świętojańska to jeden wielki kopciuch, ale na walkę z tym był czas, jak widać zmarnowany kolejny sezon - obecnie są inne priorytety
Dodane przez Anonim, w dniu 25.03.2020 r., godz. 22.31
Ola ma kota.
Dodane przez ~(), w dniu 29.03.2020 r., godz. 12.38
w ramach nowego projektu wybudują nam spalarnię i pączek będzie wmawiał że to dla naszego dobra
Dodane przez mieszkaniec, w dniu 30.03.2020 r., godz. 00.05
Był już jeden projekt i upadł . Co dalej władzo gminna macie zamiar robić , znowu ludzi wkręcać ?
Dodane przez Anonim, w dniu 30.03.2020 r., godz. 09.04
Wybudować spalanię śmieci, ciepło wykorzystać do ogrzewania miasta. Podłączyć wszystkie domy w mieście i gminie do ogrzewania miejskiego.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl