Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 01 października 2020 r., imieniny Donaty, Remigiusza

KRUS rozstrzygnął konkurs dla dzieci

(Zam: 24.03.2020 r., godz. 10.51)

Zakończył się pierwszy etap X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.

Placówka Terenowa KRUS w Wyszkowie 10 marca rozstrzygnęła konkurs. Pod ocenę komisji poddane zostały 352 prace, które wpłynęły z 28 szkół z powiatów wyszkowskiego i pułtuskiego. Spośród uczestników konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0-3 (176 prac) i II grupa – klasy 4-8 (176 prac) komisja wyłoniła laureatów I-III miejsca.
W I grupie wiekowej I miejsce zdobył Miłosz Kuchta – Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem Szkoła Filialna w Zambskach Kościelnych, II miejsce – Karol Liśkiewicz – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu, III miejsce – Małgorzata Rutkowska – Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem.
W II grupie wiekowej laureatami zostali: I miejsce – Zuzanna Sierzan – Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie, II miejsce – Natalia Zawadzka – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym, III miejsce – Klaudia Bednarczyk – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rybnie.
Dodatkowo komisja ustaliła, że 20 prac (po 10 z każdej kategorii wiekowej), które nie zajęły miejsc I-III i posiadają wysokie walory artystyczne należy wyróżnić i nagrodzić. Wyróżnienia otrzymali w I grupie wiekowej: Oliwia Jarosik – Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. pil. St. Skalskiego w Woli Mystkowskiej, Justyna Wiśniewska – Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem Szkoła Filialna w Sokołowie Włościańskim. Kinga Augustyniak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu, Oliwia Polak – Szkoła Podstawowa w Łosinnie, Bartosz Ślesicki – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu, Mateusz Gregorkiewicz – Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem, Alicja Ragajsin – Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem, Adam Kosiorowski – Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem, Magdalena Sokołowska – Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie, Mateusz Kuchta – Szkoła Filialna w Zambskach Kościelnych.
W II grupie wiekowej: Maja Sawicka –V Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem, Jakub Zawadzki – Szkoła Podstawowa w Kręgach im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach, Paweł Kulesza – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu, Izabela Jóźwiak –Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Komorowie, Julia Petrykowska – Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie, Bartosz Szulkowski – Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Porębie, Natalia Chmielewska –Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Komorowie, Lena Sieńkowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinie, Paulina Chmiel – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku, Iwona Rębowska – Szkoła Podstawowa im. hm. ppor. AK „Zośki: T. Zawadzkiego w Sieczychach.
Rysunki laureatów pierwszych miejsc z obu kategorii wiekowych zostały przesłane do dalszej rywalizacji i oceny przez Komisję Wojewódzką w Oddziale Regionalnym KRUS Warszawie.
Laureaci trzech pierwszych miejsc etapu lokalnego otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS, zaś nagrody dla wyróżnionych ufunduje Starostwo Powiatowe w Wyszkowie. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl